Je joga náboženstvo?

24. 2. 2020

Možno si aj Vy kladiete túto otázku a pravdupovediac i my sme s ňou z času - na čas konfrontovaní pri výučbe detskej jogy zo strany rodičov alebo pedagógov. Preto by sme do tejto témy chceli vniesť trochu svetla hneď na začiatku.

Odpoveď je jednoduchá – Nie, joga nie je náboženstvo.

Ak chceme zodpovedať otázku komplexne, je potrebné sa obzrieť späť k samotným počiatkom jogy. História jogy – ako filozofie, vedy, duchovnej i fyzickej praxe – siaha hlboko do minulosti. Samotné slovo „yoga“ sa najčastejšie prekladá ako spojiť, či zjednotiť, i keď jeho etymológia je podstatne komplikovanejšia. Joga je jednou zo šiestich klasických filozofií Indie a ako taká sa neviaže na existenciu žiadneho božstva. Joga nemá prehlásenie viery, vyznanie viery, organizačnú štruktúru, ani oficiálnych predstavených. Joga nepozná žiadne prikázania ani zákazy.

Za najčastejšie citovaný klasický text o joge sa považuje Joga sútra. Tento text nemá žiaden špecifický teologický základ a jeho nenáboženská povaha robí jogu dostupnú komukoľvek. Čo nám Joga sútra ponúka sú Yamy a Nyamy, praktický návod pre život vo väčšej harmónii so svojím okolím a sebou samým.

Slovom Yama sa označujú princípy, ktoré nám pomáhajú k lepšej interakcii s vonkajším svetom. Sú to: neubližovanie, pravdivosť, neprivlastňovanie si toho, čo nám nepatrí, nepoddávanie sa zmyslovej vášni a nepripútanosť.

Nyami nám pomáhajú rozvíjať vnútornú disciplínu a rast. Do tejto pätice patrí telesná a duševná čistota, vnútorná spokojnosť, disciplína, samoštúdium a prijatie existencie vyššieho princípu, nech je to čokoľvek.

Prispôsobivosť a flexibilita moderného poňatia jogy umožňuje jej praktikovanie veriacemu človeku i ateistovi. Dôvodov prečo ľudia jogu praktikujú je toľko, koľko je typov ľudí, ktorí sa jej venujú. Joga slúži všetkým ľuďom, pretože jej učenie je univerzálne.

Joga je viac než iba súbor fyzických cvičení, nie je to však náboženstvo. Je nástrojom na zlepšenie a udržiavanie zdravia, systémom, ktorý pomáha utíšiť a sústrediť myseľ. Pomáha budovať silu, flexibilitu, rovnováhu a zlepšuje schopnosť vnímať a reagovať na okolitý svet.

Pokiaľ stále váhate, príďte sa osobne pozrieť na jednu z našich hodín jogy pre deti skôr, než si ju mylne „zaškatulkujete“.