Joga v škole

24. 2. 2020

Škola je prípravou na budúcnosť. Avšak mnohokrát v jej koncepte chýba prežívanie prítomného okamžiku.

Prečítajte si 5 argumentov, ako/prečo môže joga obohatiť školské prostredie:

1. Deti v škole popri radosti z poznávania nových vecí, zažívajú i stresujúce chvíle. Keď ich budeme učiť zvládať stres prostrednícvom pohybu a meditácie, môže im to pomôcť vo všetkých oblastiach života, a to aj dlho po tom, ako opustia školské lavice.

2. Detská obezita sa zvyšuje každým rokom. Ak teraz u detí podporíme uvedomenie si hodnoty vlastného tela a ducha, môže im to pomôcť v otázkach výberu životného štýlu v ich ďalšom živote.

3. Zlepšená pozornosť ide ruka v ruke s lepšou schopnosťou učiť sa. Vďaka pochopeniu balančných pozícií v joge, ktoré si vyžadujú našu plnú sústredenosť, dokážu deti tieto skúsenosti využiť pri učení a plnení si svojich školských úloh.

4. Odolnosť voči násiliu a šikane. Žiaľ, cvičením jogy s deťmi nie je možné vyriešiť všetky ich problémy, avšak joga podporuje ľudí k tomu, aby pestovali lásku k sebe samému a objavili svoju jedinečnosť. Toto uvedomenie si, môže pomôcť deťom byť odolnejší voči násiliu, hoci šikanu ako takú neodstráni...

5. Pozitívne účinky jogy v škole sú potvrdené. Mnohé štúdie dokazujú, že joga zlepšuje správanie študentov, ich fyzické zdravie, prospech v škole a v konečnom dôsledku vzťah detí k sebe samým.

Má Vaše dieťa možnosť cvičiť jogu v školskom prostredí?