Vieš aké je to byť dieťaťom?

24. 2. 2020

Vieš, aké je to byť dieťaťom?

Je to celkom iné oproti tomu, akým človekom si dnes.

Je to viera v lásku, viera vo vieru.

Je to byť tak malý, že šepot škriatkov dolieha k tvojim ušiam.

Je to schopnosť premeniť tekvicu na koč, myši na kone a morské hlbiny na horské štíty, nič na všetko.

Je to život v orechovej škrupinke, kde si kráľom,

je to vízia sveta v zrnku piesku, oblohy v lúčnom kvete.

Je to uchopenie nekonečna do vlastných dlaní,

vtesnanie celej večnosti do hodiny.

Francis Thompson