Family joga

Spoločné cvičenie jogy pomáha posilniť rodinné puto, zatiaľ čo sa členovia rodiny vzájomne podporujú a skvelo bavia. Cvičenie detskej jogy s rodičmi je obzvlášť vhodné pre malé deti (3-6 rokov), ktoré by inak ťažko udržali pozornosť, behom klasickej hodiny jogy pre deti. Na druhej strane i staršie deti si radi naplno užijú vzájomné cvičenie. Pre dospelákov je zábavné stať sa na chvíľu dieťaťom, chovať sa spontánne a uvoľnene.

Benefity

  • aktívne strávený spoločný čas
  • upevnenie rodinných väzieb
  • priaznivé zdravotné účinky cvičenia jogy
  • výnimočná príležitosť pre obe strany umožňujúca vzájomne sa pozorovať a učiť
  • skvelé premostenie vekového rozdielu

Náš prístup

Uprednostňujeme partnerské a skupinové pozície, aby naše lekcie boli zábavné a užitočné pre všetkých. Rodičov vedieme k tomu, ako byť dieťaťu pri cvičení, čo najlepšou oporou. Snažíme sa o vytvorenie veselého prostredia, kde vítame vzájomný fyzický kontakt medzi deťmi a rodičmi, dostatok ocenenia, spoločné dýchanie, smiech a očný kontakt. Behom záverečnej, spoločnej relaxácie si deti a rodičia môžu ľahnúť vedľa seba, držať sa za ruky, alebo sa objímať. Hodiny si spestrujeme akro jogou, masážou a aromaterapiou. Naším cieľom je, aby sa deti a rodičia podielali na priebehu hodiny rovnakým dielom a vytvorili komunitu so spoločným záujmom.

Cena:

  • jednorázový vstup / 15 Eur lekcia (dieťa a rodič)

Ak Vás zaujala Family yoga, vyplňte prihlášku.

Napíšte nám