Joga v škole

Joga v škole je unikátnym programom vytvoreným špeciálne pre školopovinné deti. Jeho cieľom je sprístupniť cvičenie jogy, čo najširšiemu okruhu detí, a umožniť im prežívať pohyb pozitívne a zvedomele v rámci školského prostredia a v živote. Pohyb umožňuje energeticky vybalancovať sedavý spôsob školského života a je potrebný pre kvalitu učenia. Zaradením jogy do bežného školského dňa študenta sa posilní jeho psychické a mentálne zdravie, a zlepší sa jeho sústredenie a koncentrácia.

Benefity

  • pomáha udržovať efektívne výukové prostredie behom celého dňa
  • prináša kľudné a harmonické prostredie do tried a školského klubu
  • lekcie prebiehajú v rámci školského klubu, a tým sa rodičom uľahčí logistika mimoškolských aktivít detí
  • posiľňuje vzťah ku zdravému a aktívnemu životnému štýlu
  • rozvíja sebavedomie, sebadôveru a pozitívne vnímanie vlastného tela
  • deti sa učia ako so svojím telom zaobchádzať kreatívne a radostne

Náš prístup

Deti vo veku 6-9 rokov majú už dostatok motorických zručností, koordinácie i rovnováhy, takže môžu robiť v podstate všetko. Pozície sa praktikujú detailnejšie a deti oboznamujeme aj o tom, ako pôsobia na naše telo a myseľ. Aktívnejšie pracujeme s dychom a uvedomujeme si jeho hĺbku, silu a význam v pozíciách a aj v bežnom živote. Deti začínajú vnímať rozdiely medzi sebou, a preto ich my podporujeme v pochopení jeden-druhého a vo vzájomnej spolupráci. Častokrát je lekcia spríjemnená detskou masážou a samozrejmosťou je relaxácia, kde deti nabádame, aby sa na chvíľku ponorili do svojho vnútra.

Ak Vás zaujal program Joga v škole, vyplňte prihlášku.

Napíšte nám