Učiteľský tréning 200h

Prehĺbte svoju prax, posuňte ju na ďalší level, staňte sa učiteľom jogy

Čo vás na kurze čaká

Technika a vlastná prax

Táto časť zahŕňa jogové pozície, dychové cvičenia, základné koncepty tradičnej jogy, meditácie a iné tradičné techniky jogy. Asanová prax sledujú štruktúru prvej série ashtanga jogy s niektorými modifikáciami v špecifických asanach a niekedy aj v samotnej sekvencii. Detailný rozbor a vedenie touto praxou, rovnako ako vysvetlenie ako učiť takúto sekvenciu je súčasťou týchto blokov.

Metodológia učenia

Kurz zahŕňa rôzne štýly učenia jogy, komunikačné schopnosti, vlastnosti skupinovej dynamiky, narábanie z časom, vytváranie zdravých väzieb, demonštrovanie jogových pozícií, pozorovanie, asistovanie a dopomáhanie do pozícií. Takisto možnosti a prípadnú nutnosť prispôsobenia metodológie individuálnym potrebám študentov ale aj špecifickým skupinám populácie.

Anatómia a fyziológia

Táto časť pokrýva anatómiu a fyziológiu ľudského tela z pohľadu fyzioterapie, zdravého pohybu a bezpečného prevádzania asan, ako aj pohľad na energetickú alebo jemnú anatómiu z pohľadu jogovej filozofie, ajurvédy a tradičnej čínskej medicíny. Aplikovanie týchto poznatkov na jogovú prax (benefity, kontraindikácie, zdravé pohybové vzorce…).

Jogová filozofia, životný štýl a etika jogového učiteľa

Detailný pohľad na históriu jogy a jej filozofiu, oboznámenie sa s tradičnými jogovými textami ako Patanjaliho Jogasútra, Hathajoga Pradipika či Bhagavadgíta. Oboznámenie sa s jogovou mytológiou a jej aplikáciou na jogovú prax. Venovať sa budeme aj 8 dielnej ceste jogy a aplikácii jej princípov do každodenného života, predovšetkým so zreteľom na etické princípy (a to najme v kontexte učenia jogy).

Praktická časť

Praktické vedenie jogových lekcií, schopnosť interakcie so žiakom a skupinou, pozorovanie iných pri učení, schopnosť hodnotenia a prímania hodnotenia od ostatných kolegov, asistovanie iným pri učení. Súčasťou tréningu je sú aj 3 hodiny domácej úlohy za každý víkend.

Plán na rok 2023

Kurz je rozdelený do 10 víkendových blokov. Jeden víkend každý mesiac.

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa aby bol schopný viesť jednotlivé lekcie jogy a prípadne aj ucelený kurz Ashtanga jogy alebo iného druhu vinyasa jogy pre začiatočníkov. Súčasťou kurzu sú aj základy na vedenie yinových foriem jogy, jej pozícií, princípov a tvorby sekvencií.

Čo sa očakáva od účastníkov po skončení kurzu

Absolvent kurzu bude po skončení schopní nielen učiť individuálne lekcie, ale aj ucelený kurz pre začiatočníkov, založený predovšetkým na tradičnej Ashtanga joge. Bude vedieť patrične použiť potrebné modifikácie a prispôsobiť kurz potrebám rôznej úrovne študentov ako aj potrebám špecifickým skupinám populácie.

Certifikácia

Náš kurz spĺňa prísne štandardy medzinárodnej jogovej organizácie Yoga Alliance Professionals a jeho úspešné absolvovanie umožňuje registráciu s danou organizáciou ako učiteľ jogy.

Ako bude kurz prebiehať

Tréning bude prebiehať priebežne a hodnotený bude tiež priebežne počas trvania kurzu. Účastníci budú vedený hlavným učiteľom, ktorý im bude poskytovať nie len vedenie ale aj potrebné rady. Študenti, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť všetkých hodín alebo inak splniť  podmienky úspešného ukončenia kurzu, bude ponúknutá možnosť zdokonalenia problematických častí a dokončenie kurzu v neskoršom termíne.

Cenník tréningu

1970€ - po dohode možnosť rozložiť na splátky

 V cene je obsiahnutá certifikácia, tréning a učebný materiál. Cena nezahŕňa ubytovanie a stravovanie. Počet miest je limitovaný. Registrácia a viac informácií

Miesto konania tréningu

Učiteľský tréning bude prebiehať v priestoroch Yoga Shala Trenčín (mapa)

Storno podmienky a podmienky certifikácie

Registrácia je platná až po zaplatení poplatku. Platba musí prebehnúť najneskôr 14 dní od registrácie, inak bude registrácia zrušená a miesto uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

Storno
•    do 8 týždňov pred tréningom sa vracia 100% z platby;
•    medzi 8 a 4 týždňami sa vracia 50% z platby;
•    menej ako 4 týždne pred začiatkom tréningu nie je možné storno;
•    nie je možná žiadna výnimka;
•    je možnosť dohodnúť si individuálne - predĺžené platenie (bez navýšenia).
 
K úspešnému ukončeniu tréningu a obdržaniu Certifikátu je nutná účasť 180 kontaktných hodín . Tréning nie je prevediteľný na tretie osoby. Platbou tréningu potvrdzujete svoj súhlas so všetkými týmito storno podmienkami.

 

Napíšte nám