Články

24. 2. 2020
Škola je prípravou na budúcnosť. Avšak mnohokrát v jej koncepte chýba prežívanie prítomného okamžiku. Prečítajte si 5 argumentov, ako/prečo môže joga obohatiť školské prostredie: 1. Deti v škole popri radosti...
24. 2. 2020
Niekedy sa môže stať, že hodiny jogy s deťmi nie sú úplne podľa našich predstáv, a to z pohľadu lektora alebo aj rodiča. Deti majú občas odlišnú predstavu o priebehu hodiny. Nemajú náladu robiť všetky pozície,...
24. 2. 2020
Vieš, aké je to byť dieťaťom? Je to celkom iné oproti tomu, akým človekom si dnes. Je to viera v lásku, viera vo vieru. Je to byť tak malý, že šepot škriatkov dolieha k tvojim ušiam. Je to schopnosť...
24. 2. 2020
Možno si aj Vy kladiete túto otázku a pravdupovediac i my sme s ňou z času - na čas konfrontovaní pri výučbe detskej jogy zo strany rodičov alebo pedagógov. Preto by sme do tejto témy chceli vniesť trochu svetla...