FAQ

1. Je možné, aby si dieťa prvú jogovú lekciu vyskúšalo, a až potom sa rozhodlo o navštevovaní krúžku?

Áno. Úvodná hodina je vždy nezáväzná a každý nováčik je zo srdca vítaný. Naviac, prvá lekcia je otvorená i pre rodičov, ktorí si  tak môžu vytvoriť predstavu, ako to všetko prebieha (či aktívne alebo pasívne).

2. Ako je zabezpečené prevzatie dieťaťa na záujmový krúžok Joga v škole?

Na základe Vami podpísaného splnomocnenia pre prevzatie dieťaťa z ŠKD, lektor vyzdvihne dieťa v stanovený čas na krúžok Joga v škole a po jeho skončení ho zavedie späť, alebo odchádza samo domov (podľa pokynov rodičov).

3. Akým spôsobom je možné nahradiť si vymeškané lekcie?

Naše kurzy majú zvyčajne obsiahnutých 16 platených lekcií a k nim pridávame jednu náhradnú lekciu-zdarma. V prípade dlhodobých absencií, je potrebné lektora čím-skôr informovať, a spoločne vždy nájdeme obojstranne vyhovujúce riešenie.