Náš príbeh

“Cvičíme jogu, sme rodičia a máme víziu”

Nápad založiť združenie podporujúce jogu medzi deťmi vznikol v roku 2018. Zrodil sa z našej osobnej vášne ku zdravému pohybu a joge, z vlastnej životnej úlohy rodičov, ako aj z narastajúcej obľuby jogy medzi deťmi.

“Jogou od prenatálneho vývoja až do školských lavíc”

V našom domovskom štúdiu Yoga Shala Trenčín sa intenzívne venujeme joge v tehotenstve a po pôrode už od jeho zrodu v roku 2011. Pravidelné cvičenie počas tehotenstva pomáha zlepšiť dôveru a lásku v seba samú, schopnosť porodiť dieťatko prirodzenou cestou a posilňuje vzájomné prepojenie. V postnatálnom období sa spokojnosť bábätka priamo odvíja od dobrej fyzickej a psychickej pohody mamičky. Interaktívnymi, veku dieťaťa prispôsobenými cvikmi, dochádza okrem iného k prehĺbeniu “bondingu” medzi matkou a dieťatkom. Prirodzeným vývojom a kontinuitou našej práce je prenesenie jogou inšpirovaných cvičení do rodín, škôlok a škôl.

“Deti jogu milujú a to je najdôležitejšie”

Cvičenie jogy prináša deťom aktívny pohyb, radosť a vnútorné naplnenie, pozitívne pôsobí na koncentráciu, rozvíja kreativitu, intuíciu, schopnosť sebavyjadrenia a podporuje ich sebavedomie. Popri hre sa naučia základy jogových ásan (pozícií), ktoré sú prispôsobené ich veku a vnímaniu. Výsledkom je vytvorenie si základu zdravého životného štýlu do budúcnosti.

Eva, Miriam a Juraj

Fieldset
Eva Kadlecová
Joga pre deti, Family yoga, Prenatalna a Postnatalna joga

Eva miluje život, má hlavu plnú nápadov a prekypuje energiou. Je rada obklopená ľuďmi a teší ju vtiahnuť ich do kreatívnej a vitálnej atmosféry, ktorú vzájomne vytvárajú.

S prvými jogovými ásanami sa zoznámila v Írsku, kde pracovala ako manažérka wellness centra a zároveň študovala športový manažment a turizmus. Je certifikovanou lektorkou Detskej jogy, Prenatálnej jogy, Hatha jogy.

Eva je múzou a srdcom nášho projektu Joga v škole. Určuje smer, ktorým sa uberáme.

Jej hodiny prekypujú tvorivosťou, pohybom, tancom a výzvami. Malí žiaci pri nej odhodia svoje zábrany, naučia sa počúvať svoje telo a dokážu aj zdanlivo nemožné.

Fieldset
Miriam Tureková
Joga pre deti, Family yoga

Miriam má schopnosť vidieť dobré a jedinečné vlastnosti na každom. Jej srdce je otvorené a má chuť pomáhať.

Jogu začala praktikovať po narodení dcérky, kedy cítila túžbu urobiť niečo aj pre seba. Životné udalosti ju nasmerovali k hlbšiemu štúdiu jogy a predávaniu získaných vedomostí ďalej. Je certifikovanou lektorkou Detskej jogy, inštruktorkou programu MISP (Masáže detí deťom) a učiteľkou Kundalini jogy.

Miriam je hlavnou orgnizačnou silou, má prehľad o všetkých činnostiach a krokoch, ktoré sú potrebné na realizáciu našich rôznorodých aktivít.

Deti sú jej inšpiráciou a hnacím motorom. Jej hodiny sú tématicky ladené, vynaliezavé a vždy iné.

Fieldset
Jiří Alexa
Teen yoga, Joga pre mladých športovcov

Jiří prahne po informáciách, miluje čítanie, rozjímanie a dobrý čaj.

Od samého začiatku svojej jogovej cesty ho zaujala Ashtanga joga. Absolvoval ročný učiteľský tréning a odvtedy sa venuje predávaniu najmä Ashtanga joga metódy. Okrem jogy je jeho vášňou aj akupunktúra, ktorú študoval v Írsku a v Číne. Je tiež plne kvalifikovaným fyzioterapeutom.

Pre jeho znalosti v oblastiach jogovej filozofie a anatómie jogy je naším nenahraditeľným poradcom.

Jiřího dlhodobá jogová prax a špecifický humor spoluvytvárajú zaujímavú kombináciu uvoľnenej a zároveň vysokoprofesionálnej atmosféry na jeho lekciách.