Kde nás nájdete

Joga v škole

  • 4. ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín
  • 7. ZŠ Hodžova 37, Trenčín
  • ZŠ Kubranská 80, Trenčín
  • SZŠ Futurum 1. mája 9/9, Trenčín

Cena kurzovného na I. polrok je 64 - 80 EUR (zahŕňa 16. lekcií)

Joga v škôlke

  • SMŠ Slimáčik, M. Turkovej 22, Trenčín
  • Montessori Trenčín, Janka Kráľa 19, Trenčín
  • Little Stars, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom
  • Súkromná materská škola SiMa, Trenčianské Stankovce

Family yoga

  • Yoga Shala, Osloboditeľov 667/1A, Trenčín

Cena kurzovného na I. polrok je 75 EUR (zahŕňa 15. lekcií)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, vyplňte prihlasovací formulár